Новини


ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 21.10.2021 Г СЪГЛАСНО Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г.

Научи повече

Противоепидемиологични мерки!

На основанее чл.259 от ЗПУО,Заповеди №РД-01-489/31.08.2020 г и №РД-01-487/31.08.2020 на МОН за въвеждане на противоепидемиологични мерки и във връзка с Насоки за работа на системата на училищното образование за учебната 2020-2021 година в условията на разпространение на COVID-19, изпратени с Писмо №9105/26.08.2020 г на МОН и Заповед №РД-06-402/08.09.2020 г на РУО Благоевград

Научи повече


Дистанционно обучение / Извънредно положение/ Заповеди,разписания...

Във връзка с обявеното извънредно положение,свързано с коронавируса се преустановяват учебните заведения във всички училища до 29.03.2020 г.От понеделник – 16.03.2020 г във всички училища  започва обучение от разстояние в електронна среда /дистанционно обучение/.

Научи повече