Проекти

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Клуб "Млад механик"
„Образование за утрешния ден“
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
Национална програма за „Осигуряване на съвременна образователна среда“