Проекти

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече
Клуб "Млад механик"

Клуб "Млад механик"

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Публична изява на клуб “Млад механик” по проект “Подкрепа за успех”, финансиран от оперативна програма “Образование за интелигентен растеж”. Ученици, под ръководството на своя ръководител Ангел Шопов, измайсториха Екомобил от рециклирани материали, който успешно бе тестван от своите създатели на открит терен пред любопитните погледи на учители и ученици.

Научи повече
„Образование за утрешния ден“

„Образование за утрешния ден“

Учениците от начален етап, които взеха участие в клуб “Компютърът и аз” по програма “Образование за утрешния ден” за формиране на дигитална компетентност представиха своите разработени материали по време на обучението си.

Научи повече
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече
Национална програма за „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Национална програма за „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Две години подред ОУ“Никола Вапцаров“участва в тази национална програма,която дава възможност за придобиване на компетентности в областта на природните науки, за подобряване на експерименталната работа по природни науки и формиране на практически умения от учениците.

Научи повече