Профил на купувача

Обявление

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Научи повече

Реконструкция на съществуваща 2МС- училище

С проекта се предвижда подмяна на подовата конструкция на част от помещенията, обособени на кота 0,00 на съществуващата 2 МС – училище. Предвижда се съществуващата дървена подова конструкция в помещения №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 и 10 да бъде демонтирана и на нейно място да бъде изградена нова стоманобетонна подова конструкция съгласно проекта по част Конструктивна. Демонтирането на съществуващата дървена подова конструкция и изпълнението на новата стоманобетонна подова конструкция ще става по-етапно и ще се изпълнява помещение по помещение. Помещение №9, което представлява стълбищна клетка, помещение №11, което представлява входно антре и охрана, както и входните стълбища са изпълнени от стоманобетон и в тях не се предвижда подмяна на конструкция и не са предмет на изготвения проект.

Научи повече