Обществен съвет

Обща информация


Модел на обществен съвет

На 10,10,2019 г в ОУ“Никола Вапцаров“ с.Копривлен на проведено събрание на родителите на учениците е избран Обществен съвет в състав:

Научи повече

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Никола Вапцаров"

Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст.

Научи повече