„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

26.01.2018

       По двете схеми на Държавен фонд „Земеделие“ 41 ученика от 1 до 4 клас  по два пъти в седмицата получават пресни плодове и зеленчуци.

       Чрез прилагането на двете схеми за учебната 2017/2018 г се  постигат следните цели:

 

  1. Подобряват се хранителните навици на учениците чрез повишаване на консумацията на плодове и зеленчуци при спазване на здравните изисквания;
  2. Подобрява се здравето на учениците и намалява дългосрочния риск за развитието на социално значими болести, както и се повишава наинформираността им за здавословното хранене;
  3. Трайно се увеличава дела на млякото и млечните продукти в храненето на децата във възрастта, в която се формират хранителните им навици;
  4. В дългосрочен план се повишава консумацията на мляко и млечни продукти сред учениците за да се създадат и насърчат техните здравословните хранителни навици.