ВАЖНО !!! Първо класиране за прием след 7 клас за учебната 2022/2023 г.

ВАЖНО !!! Първо класиране за прием след 7 клас за учебната 2022/2023 г.

ВАЖНО !!! Първо класиране за прием след 7 клас за учебната 2022/2023 г.

График на дейностите:

етапи

I етап

II етап

III етап

 

   Подаване на документи

 

05-07 юли 

 

13-15 юли 

 

26-27 юли 

 

Класиране

 

до 12 юли 

 

до 20 юли 

 

 29 юли 

 

Записване

 

13-15 юли 

 

21-22 юли 

 

01-02 август